ภูเขาหญ้า

Grasberg หรือ Kahlberg หรือ Geisterberg เป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้ ทุกฤดูจะมีบรรยากาศที่สวยงามแตกต่างกันออกไป ในฤดูฝนมีหญ้าเขียวขจีปกคลุมภูเขาที่ทอดยาวจากเหนือจรดใต้ บางครั้งเรียกว่า Grass Mountain ในฤดูหนาวเช่นเดียวกับในฤดูร้อน หญ้าแห้งสีน้ำตาลจะให้ความรู้สึกที่ต่างออกไป ที่ราบที่ฐานของเนินเขามีทางเดินเท้าที่นักท่องเที่ยวสามารถใช้ปีนสันเขาเพื่อชมวิว 360 องศาของบริเวณโดยรอบ