สะพานมอญ (สะพานอุตตมานุสรณ์)

สะพานอุตตมะนุสรณ์ หรือที่เรียกว่า สะพานมอญ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 850 เมตร และเป็นสะพานไม้ที่ยาวเป็นอันดับสองของโลกรองจากสะพานอูเบ็งในเมียนมาร์ เป็นสะพานข้ามแม่น้ำสงขลา ตั้งอยู่ในตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สะพานนี้สร้างขึ้นตามพระราชดำริของหลวงพ่ออุตตมะเจ้าอาวาสวัดวังวิเวการาม ในปี พ.ศ. 2529-2530 โดยใช้ผลงานของชาวบ้านในพื้นที่มอญเป็นสะพานไม้ที่ใช้ เกี่ยวกับการเดินทางไปมาระหว่างชาวมอญกับชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งความเชื่อของชาวมอญในพระพุทธศาสนา