สามพันโบก

แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างขึ้นโดยธรรมชาติ “สามพันโบก” ซึ่งเป็นแก่งที่ยิ่งใหญ่ ถูกแม่น้ำโขงกัดเซาะเป็นเวลาหลายพันปี จนกลายเป็นแอ่งน้ำและหลายรูเนื่องมาจากการทำงานของแม่น้ำโขงที่กัดเซาะแก่งหินเหล่านี้ทุกปีในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและทำให้เกิดแอ่งน้ำมากมาย คลื่นมากกว่า 3,000 คลื่น และฝั่งตรงข้ามมีเพียงไม่กี่แห่ง เมตรห่างออกไปเป็นด้านประเทศลาว นอกจากการมาเยือนแล้ว สามพันโบก ได้เห็นความงามของธรรมชาติแล้ว คุณยังสามารถเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างชาวไทยและลาวตามแนวแม่น้ำโขง